Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Sierpca w 2020 roku.