1. Diagnoza problemów społecznych w Sierpcu – RAPORT

2. WNIOSEK do pełnomocnika Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

3. WNIOSEK o skierowanie na leczenie

4. INFORMATOR O NIEODPŁATNEJ POMOCY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Sierpcu, ul. Słowackiego 32, tel. 24 / 275 85 47 ( pn. - pt. 7:30 - 15:00)

 • Punkt konsultacyjny przy MOPS Sierpc, ul. Świętokrzyska 12, pok. nr 10, tel. 24 / 275 46 44, Psycholog ( wt. 13:00 - 15:00), Prawnik (wt. - śr. 11:00 - 13:00), Pedagog (pn. 14:00 - 15:00)

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Kai Kairos Płock, tel. 24 / 364 18 17, ul. Rembielińskiego 6a, 09 - 400 Płock

 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Płocku, tel. 24 / 364 54 12, al. Kilińskiego 6A, 09 - 402 Płock 

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w rodzinie ( pracuje przez całą dobę ) – tel. 800 120 002

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży ( Fundacja Dzieci Niczyje ) – tel. 116 111

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw dziecka oraz STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – tel. 22 / 621 35 37 ( pn. – pt. 10:00 – 15:00 )

 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – tel. 800 12 12 12 ( całodobowo)

 • Dla Ojców i Dzieci, których prawa nie są przestrzegane ( Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca ) – tel. 22 / 844 14 82 ( pn. – pt. 10:00 – 11:00 i  20:00 – 21:00 ) oraz 800 12 12 12

 • Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie ( Fundacja centrum Praw Kobiet ) – tel. 600 070 717

 • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna – tel. 22 / 425 98 48

 • Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice pija ( Stowarzyszenie OPTA ) – tel. 22 / 27 61 72 ( pn. – pt. 15:00 – 18:00 )

 • Narkomania – Pomoc Rodzinie. Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – tel. 800 120 359 ( pn. – pt. 10:00 – 20:00, sob. – nd. – 10:00 – 19:00, numer bezpłatny)

 • POMARAŃCZOWA LINIA – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się – tel. 800 140 068

 • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS – tel. 22 / 622 50 01

 • Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny – tel. 22 / 828 61 92 ( pn. – pt. 15:00 – 20:00 )

 • Dla kobiet – telefon wsparcia Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – tel. 22 / 635  93 92 ( pn. – pt. 16:00 – 20:00 )

 • Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci – telefon Fundacji Rodzic po Ludzku – tel. 22 / 628 11 91 ( pn. – pt. 9:00 – 12:00 )

 • Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA – tel. 801 24 70 70 lub 22 / 654 70 70 ( codziennie, całodobowo)

 • Antydepresyjny telefon Zaufania Centrum TAKA – tel. 22 / 654 40 41 ( pn. – czw. – 17:00 – 20:00 )