W ramach trwających prac, przy ul. Kochanowskiego, powstanie chodnik o długości 134,5m.

Zakres prac obejmuje:

-wykonanie korytowania wraz z wywozem nadmiaru gruntu;

-wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm

-Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 lub gruzu betonowego o gr. 15 cm po zagęszczeniu

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm

-  Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

-  Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem

001.JPGDSC_0008.JPGDSC_0011.JPGDSC_0014.JPGDSC_0019.JPGDSC_0022.JPG