29 lutego odbył się V "Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Wydarzenie zostało objęte patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego.
Uczestników zgromadzonych przed sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki przywitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusz Jackowski.
Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wspominając w swoim wystąpieniu postać urodzonego w Sierpcu, a zmarłego w tym roku Mieczysława Chojnackiego ps "Młodzik". Oddając cześć legendarnej postaci podziemia niepodległościowego, Burmistrz zarządził minutę ciszy.
Następnie zabrał przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, odczytując list od gen. Wiesława Kukuły skierowany do uczestników rajdu w Sierpcu.
Rajd pamięci, poprzedził godzinny panel historyczny w sali lustrzanej CKiSz.
Przy wypełnionej sali, dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca Michał Weber przybliżył w odczycie postać Mieczysława Chojnackiego. Gość specjalny spotkania, pan Wojciech Kwiatkowski (współtwórca i narrator w filmie) przedstawił dokument o żołnierzach niezłomnych pt "Nie bój się pamięci..."
Po ok. 10 km rajdzie , na miejsce leśnego biwaku przybyło blisko 180 uczestników. Oczekiwała tam na nich sierpecka grupa rekonstrukcyjna odtwarzająca partyzancki biwak.
Na świeżym powietrzu, przy ognisku, w niesamowitej leśnej scenerii przebiegło wspólne spotkanie i integracja, podczas której wszyscy z apetytem posilali się pyszną grochówką ( Bar, Stacja Paliw Złota Kropla), kiełbaskami ( Staropolska Strzecha) i bigosem ( Zajazd Oaza)
Na zakończenie wspólnego biwaku uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety
Za pomoc w organizacji patriotycznego rajdu dziękujemy: Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpc, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta SierpcCentrum Kultury i Sztuki w SierpcuSGS.Specjalna Grupa Szturmowa Sierpc oraz wolontariuszom z Klub Rowerowy VELO Sierpc
Za zabezpieczenie przejścia rajdu dziękujemy Straży Miejskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu. Specjalne podziękowania dla właścicieli pięknie położonej leśnej nieruchomości za jej udostępnienie na patriotyczny biwak.

Tekst i zdjęcia: MOSiR

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg