Szanowni Państwo!

Nie siejmy niepotrzebnej paniki! Zachowajmy spokój i rozwagę!

Uruchomiliśmy specjalną zakładkę na stronie internetowej miasta [klik] z pakietem najnowszych informacji.

Będziemy prowadzić także szeroką akcję informacyjną w przestrzeni miejskiej dotyczącą profilaktyki i dobrych zachowań ograniczających zasięg wirusa.
Wprowadzamy nowe procedury związane z obsługą mieszkańców w Urzędzie Miejskim, zwiększamy nacisk na pracę w systemie „jednego okienka” tak, aby do minimum ograniczyć konieczność poruszania się mieszkańców po całym urzędzie.

Bardzo proszę, aby wszystkie osoby, które mają taką możliwość korzystały z kanałów administracji cyfrowej, bądź w przypadku braku pilnych terminów przełożyły wizytę w urzędzie na późniejszy termin.

Poniżej zamieszczony jest spis najważniejszych numerów telefonów do pracowników merytorycznych Urzędu, którzy udzielą Państwu pomocy telefonicznej.
Przykład Chin, które wg oficjalnych informacji opanowały wirusa oraz skala zaangażowania rządów i samorządów w całej Europie pozwalają nam przypuszczać, że sytuacja zostanie w najbliższej przyszłości opanowana. Będzie to możliwe głownie dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie, współpracy, zrozumieniu i zaangażowaniu.

Ponadto zwracam się z prośba o pomoc i pamięć o wszystkich seniorach, którzy szczególnie narażeni są na powikłania związane z chorobą – zaoferujmy im pomoc i wsparcie, jeżeli w najbliższym czasie chcieliby pozostać w swoich domach.

Postępujmy racjonalnie i rozsądnie. Bardzo proszę w ciągu najbliższych, kluczowych dla rozwoju sytuacji dni, o ograniczenie do minimum wszystkich aktywności poza miejscem zamieszkania, unikanie dużych skupisk ludzi i jeśli to możliwe ograniczenie wyjazdów do innych części kraju.