Skład  Zarządu 

1. Zbigniew  Długokęcki - Przewodniczący
2. Zdzisław Peszyński
3. Kazimierz Goszczyński
4. Wojciech Wiśniewski
5. Janusz Wysocki
6. Halina Waszkiewicz
7. Teresa Poraszka

Komisja Rewizyjna

1. Kazimierz Cendlewski
2. Józef Kossowski
3. Jadwiga Osiecka