Działamy prewencyjnie! Prosimy zachowaj odstęp!

Bezpieczna odległość wynosi minimum 1 metr.
Wzajemnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!