Skład  Zarządu 

1. Hubert  Wiśniewski - Przewodniczący
2. Dorota Żbikowska
3. Wojciech Jaworowski
4. Mariusz Morozow
5. Wojciech Rychter
6. Dariusz Chyżyński
7. Melania Szałkucka 

Komisja Rewizyjna

1. Anna Konowada
2. Bożena Tober
3. Anna Górecka