Skład  Zarządu                                                                       

1. Bogdan Bartnicki - Przewodniczący
2. Aleksandra Kurta
3. Dariusz Zieliński
4. Jarosław Bartkowski
5. Sławomir Skierski
6. Małgorzata Brzezińska
7. Sławomir Florczak

Komisja Rewizyjna                                             

1. Barbara Kucińska
2. Lidia Lewandowska
3. Agnieszka Białek