Skład  Zarządu 

1. Krzysztof Skrzyński - Przewodniczący
2. Maciej Lewandowski
3. Piotr Kumosiński
4. Adam Zieliński
5. Paweł Karczewski

Komisja Rewizyjna

1. Anita  Gad-Turalska
2. Łukasz Pokrętowski
3. Zbigniew Nowak