Skład  Zarządu

1. Małgorzata Kisielewska - Przewodnicząca

2. Halina Laskowska
3. Iwona Rycharska
4. Bogdan Kowalczyk
5. Marek Długokęcki

Komisja Rewizyjna

1. Iwona Szczepańska
2. Marek Grzybowski
3. Andrzej Bruze