Garść dobrych informacji!

Gmina Miasto Sierpc otrzymała wsparcie w kwocie ok. 70 000 zł na zakup 24 szt. laptopów, które będą użyczane uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 realizujących naukę w formie zdalnej. 

Środki zostały przyznane w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, „ZDALNA SZKOŁA” do którego Sierpc aplikował. 

Otrzymane dofinansowanie umożliwi zabezpieczenie sprzętu na potrzeby wszystkich uczniów, którzy do tej pory nie mieli możliwości zdalnej nauki.