Miejski Żłobek w Sierpcu powstał w ramach projektu unijnego „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu” po niemal trzydziestoletniej przerwie w funkcjonowaniu na terenie miasta placówki opiekuńczej dla najmłodszych sierpczan.  Swoją statutową działalność  rozpoczął 1 lipca 2019 r.

Żłobek jest placówką integracyjną, pełni funkcje opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną i przeznaczony jest dla 24 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz nowym, dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym. Na terenie placówki znajduje się także nowy plac zabaw.

Misją żłobka jest usamodzielnianie dzieci i stwarzanie optymalnych warunków do poznawania otaczającej rzeczywistości i budowania pozytywnego obrazu samego siebie oraz jak najlepsze przygotowanie ich do następnego etapu jakim jest przedszkole. W pracy z maluchami wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori.

W ramach projektu, poza opieką, dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe: zabawy z językiem angielskim, rytmikę i zajęcia logopedyczne. Ze wsparcia oraz   fachowej pomocy psychologicznej mogą skorzystać także rodzice.

Dyrektorem Żłobka, od początku jego istnienia jest Pani Dorota Żbikowska.