Wszystkie informacje dotyczące przyłączenia do sieci gazowej można znaleźć na stronie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

Poniżej znajdują się przydatne dokumenty związane z procesem przyłączania do sieci gazowej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.

-         Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.

-         Wniosek z zaznaczonymi pozycjami do wypełnienia, które są najbardziej istotne przy rozpatrywaniu wniosku. 

 

 

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku można kontaktować się przedstawicielmi Mazowieckiej spółki Gazownictwa:

Małgorzata Tarasiewicz - 23 673-06-57

Joanna Michalska - 23 673-06-57

 

Wnioski należy składać  do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy Ciechanów ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów za pośrednictwem poczty lub osobiście.