Szanowni Mieszkańcy,
Wczoraj, podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej Sierpca Burmistrz Jarosław Perzyński uzyskał od Radnych wotum zaufania i absolutorium.

Został rozliczony rok 2019, który Miasto zakończyło z dochodami w kwocie 82 mln zł i ok 9 mln zł przeznaczonymi na inwestycje! Od 2013 roku jest to wzrost dochodów o ponad 40 mln zł. 📈📊💰
Stan wartości majątku Miasta w ciągu ostatnich 6 lat wzrósł dwukrotnie. W 2013 r. wynosił 103 mln zł, a 2019 r. zakończyliśmy ze stanem mienia w wysokości prawie 211 mln zł. 📈📊💰

Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Sierpc za 2019 rok. 🤝💪

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (kwota 3,1 mln zł), racjonalne i oszczędne wydatki w poprzednim roku pozwoliły nam, aby teraz w obliczu kryzysu nie ograniczać inwestycji . 

Dziękuję za profesjonalizm i zaangażowanie Pracownikom Urzędu i jednostek podległych, Radnym za dobrą współpracę, a wszystkim Mieszkańcom za kibicowanie w codziennych działaniach. 🤝💪🔥