Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota otrzymanego grantu: 69.905,74 zł,

Poziom dofinansowania: 100%,

Okres realizacji projektu: od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 7 listopada 2020 r.,

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej.

Umowa o powierzenie grantu nr 2190/2020  

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostaną zakupione 23 komputery wraz z oprogramowaniem przeznaczone do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.