Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota grantu: 94.500,00 zł.

Poziom dofinansowania: 100%

Okres realizacji od dnia 9 czerwca 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej

Umowa o powierzenie grantu nr 7761679049

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostanie zakupione 27 komputerów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.