Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

 

Wartość inwestycji: 1.359.125,61 zł.

Wysokość dofinansowania: 885.173,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 473.952,61 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 11 grudnia 2019 r.  do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Prace budowlane będą obejmowały wykonanie nawierzchni dwupasmowej dwukierunkowej, zjazdów oraz ciągu pieszo - rowerowego. Zamontowane zostanie także oświetlenie oraz oznakowanie ulicy.