Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 2 obiekty, wariant rozszerzony- 2 obiekty”, w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

 

Wartość projektu: 422.680,50 zł.

Wysokość dofinansowania: 149.500,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 13 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

 

W ramach realizacji projektu wybudowano 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym przy ul. Jana Pawła II 27-29 i przy ul. Wiosny Ludów/Płockiej oraz 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy  ul. Jana Pawła II 4-16 i przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Sierpcu.