Sierpc przystąpił do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo. 💪

Wczoraj, Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z Panią Skarbnik Katarzyną Joniak podpisaliśmy z Radosławem Rybickim – Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 5 umów na wykonanie projektów budowy nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej na terenie Miasta. 

Dziękujemy za kolejne środki finansowe dla Sierpca👏🤝