13 sierpnia br. p. Agnieszka Tomaszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej otrzymała z rąk Burmistrza Jarosława Perzyńskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Był to finał działania zapoczątkowanego złożeniem we wrześniu 2017r. wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu. Następnie p. Tomaszewska odbyła trwający 2 lata i 9 miesięcy staż, uzyskała w czerwcu br. pozytywną ocenę dorobku zawodowego, natomiast 16 lipca br. pomyślenie zdała egzamin przed pięcioosobową komisją. Bezpośrednio przed otrzymaniem aktu p. Tomaszewska w obecności Burmistrza Jarosława Perzyńskiego, Zastępcy Burmistrza – Piotra Nowakowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury - Marka Z. Zdrojewskiego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, złożyła uroczyste ślubowanie.

DSC_4091.JPGDSC_4096.JPGDSC_4103.JPGDSC_4112.JPGDSC_4113.JPGDSC_4124.JPGDSC_4130.JPGDSC_4144.JPGDSC_4149.JPGDSC_4152.JPGDSC_4166.JPG