W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony jest przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).

Zapraszamy firmy do składania ofert.

Ostateczny termin zgłoszenia to 3 września br. do godziny 10:00.

Więcej informacji w linku poniżej

https://bip.sierpc.pl/bipkod/24675468