W dniu 20 sierpnia br. odbyło się spotkanie z jednym z Partnerów projektu pn.: „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, w ramach umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019r.

 

W spotkaniu wzięli udział:

Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński

Zespół projektowy wyznaczony z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Sierpcu;

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Zarząd Oddział w Radomiu - Prezes Zarządu Oddziału w Radomiu Marek Tomaszewski

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Zarząd Oddział w Radomiu – Jarosław Osiak

Główny Koordynator Projektu – Pan Bogdan Hełmiński

Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu wdrożenia inteligentnych rozwiązań pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia miasta poprzez wymianę w wybranych lokalizacjach lamp na energooszczędne technologie LED, co wpłynie na jakość oświetlenia w mieście i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. 

DSC_4294.JPGDSC_4297.JPGDSC_4298.JPG