27 sierpnia br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca Piotrem Rzeszotarskim, Krzysztofem Kacperskim i Krzysztofem Skrzyńskim, a także Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Bogdanem Ciemieckim spotkali się z Zastępcą Dyrektora MZDW Tomaszem Dąbrowskim.

Celem spotkania było omówienie realizacji kolejnych inwestycji drogowych w mieście na lata 2021 – 2023.

Rozmawiali na temat modernizacji ulic: Piastowskiej i Głowackiego. Prace będą obejmowały przebudowę wjazdu do miasta od ul. Głowackiego oraz remont nawierzchni ul. Piastowskiej, na odcinku od poczty do granic miasta z wymianą kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżek rowerowych.

Przedstawili także zarys oraz wstępne oczekiwania wstępne oczekiwania i plany co do budowy ul. Mieszka I. 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sierpcu z którymi poruszyli jakże ważną kwestię remontu ul. Dworcowej.

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie Dyrekcji  MZDW Tomaszowi Lewandowskiemu oraz Tomaszowi Dąbrowskiemu, którzy zawsze są otwarci na rozmowy i wyciągają w kierunku Sierpca pomocną dłoń.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg