Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:

- wolontariat indywidualny

- wolontariat grupowy

- wolontariat w szkole lub przedszkolu

- wolontariat seniorów

- wolontariat w czasie pandemii - specjalna kategoria która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii Covid-19.

Pliki do pobrania:

Regulamin X Edycji Mazowieckich Barw Wolontariatu

Klauzula dla osób prawnych

Formularz zgłoszeniowy