1 października br. na terenie sierpeckiej Ciepłowni odbyła się konferencja prasowa dot. startu naboru wniosków do programu „Ciepłownictwo powiatowe” w której udział wzięli: Michał Kurtyka – Minister Klimatu, Jacek Ozdoba – Wiceminister Klimatu, Artur Michalski wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca.

Podczas briefingu obecni byli radni miejscy i powiatowi oraz kierownictwo miejskich spółek.

 

Celem ww. programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentami mogą być spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW.

minsterstwoklimatucieplownia-1.JPGminsterstwoklimatucieplownia-2.JPGminsterstwoklimatucieplownia-3.JPGminsterstwoklimatucieplownia-4.JPGminsterstwoklimatucieplownia-5.JPGminsterstwoklimatucieplownia-6.JPGminsterstwoklimatucieplownia-7.JPGminsterstwoklimatucieplownia-8.JPGminsterstwoklimatucieplownia-9.JPGminsterstwoklimatucieplownia-10.JPG