Prace przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

 W ramach remontu została wykonana nowa nawierzchnia.