16 października br., na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 przekazano 54 laptopy.

Środki finansowe na zakup urządzeń służących w razie wprowadzenia nauczania w trybie hybrydowym lub zdalnym uczniom i nauczycielom zostały pozyskane dzięki aplikowaniu gminy Miasto Sierpc w do dwóch projektów grantowych tj. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Wartość pozyskanego wsparcia wyniosła 129 651, 84 PLN.  

laptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-1.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-2.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-3.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-4.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-5.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-6.JPGlaptopy-dla-szkol-nauczanie-zdalne-7.JPG