21 października 2020r., w trakcie XXXV Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z  "Informacją o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020".

Przedstawiający kompleksowe sprawozdanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek  Z. Zdrojewski omówił m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, strukturę wydatków, działania zmierzające do zapobieżenia rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2 w jednostkach oświatowych, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech szkół podstawowych, dla których Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub ewidencjonującym. Reprezentujące szkoły podstawowe p. Anna Trzcińska (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2), p. Ewa Rycharska (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3) oraz p. Kamila Jagodzińska (Wicedyrektor I Prywatnej Szkoły Podstawowej) skoncentrowały się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów ośmioklasisty.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PRZEZ MIASTO SIERPC ZADAŃ OŚWIATOWYCH W R.SZK. 2019/2020