Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 3️⃣2️⃣ 8️⃣7️⃣7️⃣zł z Mazowsze Serce Polski i realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.