Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie na terenie miasta w Sierpca obowiązujący od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

,