Miasteczko ruchu drogowego powstające przy ul. M. Konopnickiej jest już prawie ukończone. Zwieńczeniem budowy będzie wiosenne wymalowanie pasów.

Miasteczko będzie miejscem do prowadzenia zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 32 877 zł z Mazowsze serce Polski i realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

miasteczko-ruchu-drogowego-1.JPGmiasteczko-ruchu-drogowego-2.JPGmiasteczko-ruchu-drogowego-3.JPGmiasteczko-ruchu-drogowego-4.JPG