W ramach zadania: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamontowano w parku im. T. Mirosławskiego element małej architektury tj. wielofunkcyjną zjeżdżalnię.

plac-zabaw-jordanek-1.JPGplac-zabaw-jordanek-2.JPGplac-zabaw-jordanek-3.JPGplac-zabaw-jordanek-4.JPG