Serdeczne gratulacje dla sierpczanina st. bryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, który został powołany na stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie! 
🔸 St. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.
W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej PSP. W latach 2009-2016 był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP.
🔸 Wielokrotnie uczestniczył w misjach pomocowych m.in. po powodzi w Niemczech (2002), tsunami na Sri Lance (2004), trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005). Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej m.in. na Haiti (2010), w Nepalu (2015), w Bejrucie (2020).
🔸 W 2014 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).
🔸 W 2015 r. odznaczony został przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
fot.  Krajowa Sekcja Pożarnictwa