Dobiega końca rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, rozpoczęta w kwietniu 2018 roku podpisaniem umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o. w Sierpcu a jej generalnym wykonawcą tj. firmą IDS-BUD z siedzibą w Warszawie.

Ta trwająca już ponad dwa i pół roku inwestycja, na którą pozyskano około 63% dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewiduje modernizację gospodarki osadowej oraz wybudowanie nowej instalacji wykorzystującej biogaz z osadów ściekowych, który będzie paliwem dla agregatu kogeneracyjnego przetwarzającego go w energię elektryczną oraz cieplną.
Termin wykonania robót, których wartość na dzień dzisiejszy wynosi prawie 23 miliony złotych, upływa z końcem marca 2021 roku.

rozbudowa-oczyszczalni-1.jpgrozbudowa-oczyszczalni-2.jpgrozbudowa-oczyszczalni-3.jpgrozbudowa-oczyszczalni-4.jpgrozbudowa-oczyszczalni-7.jpg