Zbliża się narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. W związku z tym Burmistrz Miasta Sierpca jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Według planu ma ich być 7. Oferty można składać od 1 lutego do 16 lutego 2021 r.

Narodowy spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Spisem będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis przeprowadzą wyłonieni podczas naboru rachmistrzowie.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać określone warunki, między innymi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Formularz zgłoszeniowy oferty kandydata na rachmistrza spisowego jest do pobrania na stronie www.sierpc.pl w zakładce „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.” lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a. Kandydaci mogą składać oferty osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP albo operatora pocztowego – w taki sposób, aby dokumenty wpłynęły najpóźniej do 9 lutego.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należeć:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Sierpcu, pod numerem telefonu 24/275-86-60 lub 24/275-86-63

 

 

spis-powszechny_1.jpgspis-powszechny_2.jpgspis-powszechny_3.jpg
             

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy oferty kandydata na rachmistrza spisowego