Zakończyła się trwająca od 2019 roku przebudowa i modernizacja budynku Biblioteki.

Remont był możliwy dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020".

Przyznane środki w kwocie 601 000 zł (62%) przeznaczone zostały na likwidację barier architektonicznych (dobudowa windy) oraz unowocześnienie pomieszczeń bibliotecznych. Miasto przekazało ponad 360 000 zł wkładu własnego już na etapie wniosku.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Moniki Stańczak oraz Pracowników Biblioteki za zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na rzecz jednostki.

 

MBP-po-remoncie-1.JPGMBP-po-remoncie-2.JPGMBP-po-remoncie-3.JPGMBP-po-remoncie-4.JPGMBP-po-remoncie-5.JPGMBP-po-remoncie-6.JPGMBP-po-remoncie-7.JPGMBP-po-remoncie-8.JPGMBP-po-remoncie-9.JPGMBP-po-remoncie-10.JPGMBP-po-remoncie-11.JPGMBP-po-remoncie-12.JPGMBP-po-remoncie-13.JPG