Rozmowy w Rypinie z 2019 roku z Panią Poseł Anną Gembicką, Pawłem Grzybowskim - Burmistrzem Rypina oraz tamtejszymi samorządowcami, dotyczące reaktywacji połączeń kolejowych przynoszą oczekiwane skutki.
PKP Intercity zapowiada uruchomienie nowego połączenia na trasie Katowice – Gdynia przez Sierpc.

Burmistrz Jarosław Perzyński odbył także spotkanie z Posłem, Wiceministrem Jackiem Ozdobą, który na Jego prośbę przygotował zapytanie poselskie w sprawie remontu trakcji oraz przywrócenia wyżej wymienionych połączeń. Pan Poseł zapowiedział wsparcie Naszych działań.

Remont infrastruktury da Nam możliwość lobbowania za reaktywacją połączeń lokalnych.

Robimy wszystko by te zapowiedzi stały się faktem w 2022 roku.

#700lecieSierpca #pkp