Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza do udziału w kolejnym projekcie realizowanym przez Gminę w zakresie eliminacji niskich źródeł emisji poprzez wsparcie finansowe osób ubogich energetycznie.

Program wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Jest on realizowany przez gminy  przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakres Programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

  • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacji
  • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Forma wsparcia:

dotacja

Wysokość dofinansowania:

- dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,

– średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

 

Zapraszamy do kontaktu  telefonicznego w terminie od 6 kwietnia 2021 roku pod numerami telefonów:

24 275 86 47

24 275 86 48