W środę, 14 kwietnia rozpoczęło się wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).

Zadanie przewiduje:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na szerokości projektowanych ścieków przykrawężnikowych z 3 rzędów kostki betonowej (głębokość ścieku 2 cm poniżej poziomu istniejących krawężników najazdowych),
  • wykonanie obramowania krawężnikiem najazdowym istniejącej zatoki postojowej w rejonie ul. Armii Krajowej 4 wraz z przełożeniem istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
  • oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  • frezowanie korekcyjne nawierzchni w rejonie początku i końca robót,
  • wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównującej,
  • regulację istniejących zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

 

 

 

DSC_0031.JPGDSC_0033.JPGDSC_0037.JPG