Przy ul. Kwiatowej 9 trwa budowa parkingu.

W zakres prac wchodzi:

  • Wykonanie korytowania wraz z wywozem nadmiaru gruntu.
  • Wykonanie warstwy odcinającej z piasku.
  • Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych.
  • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe.
  • Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
  • Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.