Przy ul. Sempołowskiej trwają prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej .
Obecnie trwa regulacja studzienek. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego na długości około 630 mb i szerokości 6,0 m. 
Sempolowska-1.JPGSempolowska-2.JPGSempolowska-3.JPGSempolowska-4.JPG