Zakończył się I etap przebudowy ul. Podgórnej.

W ramach prac wymieniono kanalizację deszczową oraz wyregulowano studzienki.

Firma wykonawcza wyrównała także podłoże i wykonała asfaltową nawierzchnię.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG