2 lipca 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński podpisał 3 kolejne umowy!

Modernizacja ul. Podgórnej (I etap), której remont zakończył się w czerwcu oraz budowa ul. Krasińskiego (zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia asfaltowa) zostały dofinansowane przez Samorząd Mazowsza w kwocie 212 000 złotych!

Również ROD im. M. Konopnickiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 000 zł, ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021, na zakup gablot ogłoszeniowych.  

Cieszy Nas fakt, że ogromne wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza płynie w kierunku Sierpca. Dzięki temu możemy wyremontować i zmodernizować wiele ciągów komunikacyjnych. A potrzeb jest coraz więcej…

Serdecznie dziękujemy @Adam Struzik za wsparcie, dzięki któremu więcej inwestycji drogowych w Naszym Mieście może być zrealizowanych.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG