Aż 168 200 zł trafi do sierpeckiej placówki w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury.”
Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców.
Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Jarosław Żmijewski oraz pracownikom CKiSz za zaangażowanie w opracowanie i złożenie wniosku. 🤝😊
Dziękujemy Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego za umożliwienie wzięcia udziału w projekcie oraz pozyskaną dotację. 🤝