29 lipca br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, w obecności Pani Dyrektor Ewy Rycharskiej oraz Pana Waldemara Frydrychowicza Radnego Rady Miejskiej Sierpca, podpisał umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na remont elewacji sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Otrzymaliśmy na ten cel dotacje w kwocie 2⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ zł z budżetu Mazowsza.
Dziękujemy za ponowne wsparcie finansowe płynące z Mazowsze Serce Polski i Pana Adama Struzika.
Zdjęcie przedstawia trzy osoby - po lewej stronie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, na środku Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński podpisujący umowę, po prawej stronie Radny Rady Miejskiej Sierpca Waldemar Frydrychowicz.
Zdjęcie przedstawia trzy osoby. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński gratuluje Pani Dyrektor Ewie Rycharskiej (uścisk dłoni). Z prawej strony fotografii widoczny jest Radny Rady Miejskiej Sierpca Pan Waldemar Frydrychowicz.