W roku 2021 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Pierwszą siedzibą instytucji był klasycystyczny ratusz znajdujący się w centrum miasta. Przez lata tętniło tu życie kulturalne. Prezentowano wystawy czasowe poświęcone kulturze, sztuce i obyczajowości regionu oraz narodów całego świata.

Organizowano spotkania autorskie z twórcami związanymi z Sierpcem, prelekcje, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. By sprostać zróżnicowanym potrzebom odbiorców i zapewnić jak najlepsze warunki ekspozycyjne obiekt wymaga jednak gruntownych prac renowacyjnych i adaptacyjnych. Dzięki wsparciu funduszy europejskich i Samorządu Województwa Mazowieckiego projekt może wreszcie ruszyć.

Dotychczas realizowane w ratuszu przedsięwzięcia dostosowane były do ograniczonych możliwości lokalowych budynku. Nie zawsze też możliwe było zapewnienie odpowiednich warunków dla ekspozycji, stąd też tematyka wystaw musiała zostać okrojona. Dofinansowanie uzyskane ze środków unijnych oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu”. Zakłada on m.in. przywrócenie pierwotnego układu wnętrz oraz odtworzenie charakterystycznych pomieszczeń ratusza; stworzenie przestrzeni edukacyjnych odpowiadających na zróżnicowane potrzeby odbiorców; udostępnienie przestrzeni zabytkowych dla osób z niepełnosprawnościami; modernizację przestrzeni wystawienniczej w taki sposób, by zapewnić muzealiom optymalne warunki ekspozycji.

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie odbyło się 28 lipca 2021 o godzinie 14.30 w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jej sygnatariuszami byli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Muzeum Jan Rzeszotarski i Główna Księgowa Muzeum Ewa Chojnacka. Prócz nich w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele mediów i samorządu.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom i renowacji budynku poszerzona zostanie oferta i zakres tematyczny przedsięwzięć realizowanych w ratuszu. Już teraz planowane są cykle spotkań związanych z historią miasta i regionu, tradycją, ekologią, jak również kolejne, jeszcze bardziej angażujące wystawy i zajęcia edukacyjne skierowane do odbiorców w każdym wieku. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2022.

 

Jarosław Asztemborski

DSC_7582.jpgPodpisanie-umowy---remont-ratusza-fot.-Jarosaw-Asztemborski-17.jpgPodpisanie-umowy---remont-ratusza-fot.-Jarosaw-Asztemborski-31.jpg