Zakończyła się przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Kwiatowej , na którym wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej.