W dniu 17 września będą odbierane odpady wielkogabarytowe.
  • Zabudowa wielorodzinna 🏢👇
Odpady przeznaczone do wywozu należy pozostawić przy zielonym kontenerze na odpady zmieszane do dnia 16 września. 
  • Zabudowa jednorodzinna 🏠👇
Osoby posiadające odpady wielkogabarytowe do odbioru proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego (tel. 24 275 86 42) do dnia 15 września, do godz. 13:00.