Gmina Miasto Sierpc zrealizowała projekt pn.: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU”, finansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU.

Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych (np. obiektach administracji publicznej, szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach publicznych). Dzięki temu mieszkańcy mogą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, uzyskać dostęp do społeczeństwa gigabitowego, rozwinąć umiejętności cyfrowe.

W ramach realizacji zadania  na terenie miasta zainstalowane zostało 8 zewnętrznych punktów dostępu do bezpłatnego Internetu w lokalizacjach:

  • Podwórko Nivea przy ul. Paderewskiego,
  • Podwórko Nivea przy ul. 11 Listopada,
  • Kawiarnia przy ul. Wiosny Ludów,
  • Jeziórka,
  • Stadion Miejski,
  • Urząd Miejski w Sierpcu,
  • Plac zabaw na osiedlu Zatorze,
  • Plac Europejski.

Ponadto zainstalowano 3 wewnętrzne punkty dostępu do bezpłatnego Internetu. Po jednym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Sztuki oraz na terenie  Biura Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejski w Sierpcu.

wifi01-1.jpgwifi01-2.jpgwifi01-3.jpg